Terminologija

E – learning pojmovi

Asinhrona komunikacija – Odložena komunikacija, komunikacija sa protokom vremena izmedju profesora i polaznika.

Bazaar – jedan od besplatnih alata za izvođenje nastave na daljinu

BlackBoard – jedan od komercijalnih courseware alata

Blog – skraćeno od Weblog – web stranica koja sadrži nekoliko postavljenih iskaza (postova) ili drugih skupova informacija najčešće poređanih od najnovijeg ka prvopostavljenom

Courseware alati – Edukativni softver: računarski softver dizajniran za edukaciju. Izraz je dobijen spajanjem pojmova course (kurs) i softvare (softver. U njemu možemo kreirati (kao autor) i koristiti (kao polaznik) kurseve i nastavne materijale, te pratiti rad i napredak studenta.

E-mail  – najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije. Prednosti korišćenja e-maila: jednostavnost pri korišćenju, komunikacija je privatna, omogućava dovoljno vremena za razmišljanje i odgovor.

Elended learning – naziv za dopunu e-nastavi koja se izvodi u učionici (objedinjuje prednosti učenja na daljinu i tradicionalnog obrazovanja)

CBT – Computer Based Training – učenje bazirano na kompjuteru

Chat – jedan od najčešćih i najpopularnijih vidova sinhrone komunikacije na Web-u

Claroline – besplatan courseware alat

Distance learning – učenje na daljinu, obrazovanje na daljinu

E-learning – e-učenje, učenje na daljinu, obrazovanje na daljinu

E-učionica – mesto sa kojeg se obavlja učenje na daljinu

FirstClass –  komercijalni courseware alat

Inteligentni tutorski sistem – programska podrška sa elemntima veštačke inteligencije, namenjena učenju i podučavanju u odabranoj bazi znanja

Mobile learning – prateći deo e-learning-a. Moderan način edukacije upotrebom mobilnih telefona, tablet računara i sl.

Moodle – jedan od najpoznatijih besplatnih courseware alata za učenje na daljinu

Net learning – učenje uz pomoć računarske mreže, “učenje na mreži”

Online learning – online učenje, obrazovanje

On-line forumi – mesta za javne rasprave polaznika, šalju se pitanja, odgovori, razmenjuju mišljenja, moguće je otvoriti sopstvenu diskusionu grupu na određenu temu.

Permanentno obrazovanje – kontinuirano, neprekidno, doživotno učenje

Sinhrona komunikacija – komunikacija u kojoj su u svi učesnici u komunikaciji prisutni u realnom vremenu (u isto vreme) (nrp. direktno praćenje predavanja gde u svakom trenutku polaznik može postaviti pitanje prisutnom predavču

Telekonferencijska učionica – učionica opremljena kamerama i opremom za kodiranje i dekodiranje video signala. Sa njom se može izvoditi predavanje na daljinu koje se snima i putem Interneta prenosi na udaljene lokacije

Učenje putem Interneta – oblik edukacije u kojem se nastavni sadržaji prezentuju polaznicima preko Interneta. Osnovni zahtev koji se postavlja pred učesnike obrazovnog procesa jeste posedovanje računara s priključkom na Internet.

Virtualna učionica – online sedište sinhrone komunikacije profesora i polaznika

WBT – Web Based Training – Učenje bazirano na webu (internetu). WBT se vrši objavljivanjem sadržaja za učenje na WEB sajtu (Internet prezentaciji) obrazovne ustanove.

WebCT – jedan od komercijalnih courseware alata. Ovaj način komunikacije omogućava da velike datoteke ne zauzimaju prostor na našim diskovima, omogućavaju obučavanje prepiskom, upotrebom prenosa fajlova, za prenos materijala kursa, i formiranje oglasnih tabli za komunikaciju sa nastavnikom.

Radno vreme

Administrativno-upisni centar
dostupan je od 10h radnim danom

Ponedeljak-petak: 10h - 20h
Vikendom: 10h - 14h

Kontaktirajte nas

Lokacije

  • Demo

    Beograd

    Lomina 48
  • Demo

    Novi Sad

    Pavla Papa 1

Demo

Informišite se putem